Privacybeleid

Privacybeleid

Verstraeten Boomverzorging privacybeleid en gegevensverzamelingverklaring

Verstraeten Boomverzorging, een bedrijf van Sebastiaan Verstraeten, KVK 71843663 opgericht en bestaand onder de wetten van Nederland (“Verstraeten Boomverzorging”, “wij”, “ons” of het “Bedrijf”) zet zich in voor de bescherming van de privacy, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens die wij vasthouden door te voldoen aan de vereisten van de GDPR voor persoonlijke gegevens (privacy) en de best practices in de branche te volgen. Dit beleid en alle documenten die betrekking hebben op de verkoop van onze diensten en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, worden verwerkt door ons.

Wanneer we informatie verzamelen.

We verzamelen op de volgende manieren persoonlijke gegevens over u indien van toepassing:

 • waar u zich registreert voor een account of om e-mails van ons te ontvangen
 • wanneer u producten of diensten bij ons bestelt
 • wanneer u een vraag of verzoek indient bij ons
 • wanneer u reageert op een enquête die we uitvoeren of formulieren invullen op een van onze websites
 • door uw gebruik van onze websites en mobiele applicaties bij te houden
 • van openbare bronnen
 • van derden die het recht hebben om die informatie aan ons bekend te maken
 • wanneer je solliciteert naar een baan bij ons

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om bepaalde soorten persoonlijke gegevens over u te verzamelen.

Waar we persoonlijke gegevens van u verzamelen, doen we dat over het algemeen zelf. In sommige gevallen kunnen we echter persoonlijke gegevens van een derde partij verzamelen, bijvoorbeeld via uw vertegenwoordigers, contractanten die ons diensten verlenen of derden die u naar ons verwijzen omdat ze denken dat u misschien geïnteresseerd bent in onze producten of diensten.

Informatie die we van u verzamelen

De soorten persoonlijke gegevens die we over u verzamelen en bijhouden, kunnen zijn:

 • identificerende informatie, zoals uw naam, geboortedatum en nationaliteit.
 • contactinformatie, zoals uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer
 • handvatten voor sociale media en andere profielinformatie op sociale media die u ons of het publiek ter beschikking stelt
 • details van alle producten of services die we u leveren
 • informatie over hoe u de producten en services gebruikt die wij leveren
 • gegevens van onze communicatie met u, inclusief alle berichten die u ons stuurt

Zonder deze informatie kunnen we u misschien onze producten of diensten (of met alle functies en functionaliteit aangeboden door onze producten of diensten) niet leveren of reageren op vragen of verzoeken die u ons indient.

Gebruik van de informatie

We gebruiken persoonlijke gegevens die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • om je identiteit te verifiëren wanneer je met ons te maken hebt
 • om te bepalen of u in aanmerking komt voor een van onze producten of diensten
 • om ons in staat te stellen onze producten en diensten te leveren
 • om onze website te verbeteren op basis van uw informatie en feedback
 • om uw vragen en verzoeken te beantwoorden
 • om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
 • om marktanalyses en onderzoek uit te voeren
 • om toezicht te houden op het gebruik van onze producten en diensten
 • onze producten en diensten beoordelen, onderhouden, upgraden en verbeteren
 • om onderwijs- en trainingsprogramma’s voor onze medewerkers uit te voeren
 • om juridische of commerciële klachten of problemen te beheren en op te lossen
 • om activiteiten voor planning en prognose en andere interne bedrijfsprocessen uit te voeren
 • om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, onder meer door het versturen van nieuwsbrieven

Directe marketing

Wij kunnen van tijd tot tijd uw persoonlijke gegevens gebruiken om u marketingmateriaal te sturen over producten of diensten waarvan wij denken dat u er mogelijk in geïnteresseerd bent (inclusief in sommige gevallen producten en diensten die door een derde partij worden geleverd). We mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken tenzij we uw toestemming hebben ontvangen. U kunt ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie van ons te ontvangen door contact met ons op te nemen via info@verstraetenboomverzorging.nl

 • identificerende informatie, zoals uw naam en geboortedatum
 • contactinformatie, zoals uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer
 • producten en services portfolio-informatie en demografische gegevens die we van tijd tot tijd bij zich houden

Als we uw persoonlijke gegevens gebruiken in rechtstreekse marketingcommunicatie, hebt u het recht om ons te vragen om de bron van die persoonlijke gegevens op te geven. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van deze informatie. Wij zullen u de bron van de persoonlijke gegevens verstrekken, tenzij het praktisch niet haalbaar of onredelijk is om dit te doen.

We kunnen uw gegevens ook gebruiken en openbaar maken voor andere doeleinden in overeenstemming met uw verzoeken of instructies.

Openbaarmaking van uw informatie

We kunnen persoonlijke gegevens over u delen met:

 • uw vertegenwoordigers, adviseurs en anderen die u hebt gemachtigd om namens ons met ons te communiceren
 • onze medewerkers die de informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren
 • verbonden entiteiten binnen onze bedrijfsgroep
 • onze zakelijke partners, agenten en dienstverleners
 • betalingssysteemexploitanten en financiële instellingen
 • potentiële kopers van alle of een deel van ons bedrijf of aandelen in ons bedrijf of een gerelateerde entiteit
 • professionele adviseurs die we inschakelen om advies te geven over ons bedrijf
 • overheidsinstanties die ons vragen om die informatie bekend te maken, of aan andere mensen zoals vereist door de wet

In sommige gevallen kunnen de mensen aan wie we uw persoonlijke gegevens bekendmaken zich in het buitenland bevinden. Verder kunnen we servers in het buitenland hebben. Er zijn mogelijk geen gegevensbeschermingswetten die substantieel vergelijkbaar zijn met, of dezelfde doelen dienen als, de toepasselijke wetgeving inzake gegevens privacy in Nederland. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens mogelijk niet op hetzelfde of een vergelijkbaar niveau worden beschermd.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Cookies

Onze website kan cookies gebruiken. Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat we op uw computer plaatsen als u daarmee instemt. Deze cookies stellen ons in staat u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website, wat ons helpt om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en ons ook in staat stelt onze site te verbeteren. De cookies die we gebruiken, zijn gebaseerd op sessies of op basis van tijd. U kunt desgewenst uw cookie-instellingen in uw browser wijzigen als u wilt voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw online ingeschakelde apparaat, maar houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van de site ernstig kan beïnvloeden.

Houd er rekening mee dat derden (inclusief bijvoorbeeld advertentienetwerken en leveranciers van externe diensten zoals web verkeer analyse services) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische / prestatie cookies of targeting cookies.

Opslag en beveiliging van persoonlijke gegevens

In het algemeen slaan we de persoonlijke gegevens die we verzamelen op in elektronische databases, waarvan sommige namens ons kunnen worden bewaard door externe leveranciers van gegevensopslag. Soms houden we ook papieren documenten bij van deze persoonlijke gegevens in fysieke opslagfaciliteiten. We gebruiken een reeks fysieke en technische beveiligingsprocessen en -procedures om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de informatie die we hebben te beschermen, en we werken deze van tijd tot tijd bij om nieuwe en opkomende beveiligingsbedreigingen aan te pakken waarvan u zich bewust wordt.

We nemen ook stappen om de toegang tot en wijziging van uw informatie door onze medewerkers te controleren en ervoor te zorgen dat onze medewerkers zich bewust zijn van en goed zijn opgeleid in hun verplichtingen voor het beheren van uw privacy.

Bewaring van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan vereist.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van 5 jaar bewaren. Naar ons goeddunken kunnen we persoonsgegevens langer dan de genoemde periode bewaren als we het nodig of wenselijk achten om aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen te voldoen.

Toegang en correctie

Als u toegang wilt tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren of een bepaald aspect ervan willen corrigeren (bijvoorbeeld omdat u denkt dat het onvolledig of onjuist is), neemt u contact op met ons Privacy Compliance-team via de onderstaande contactgegevens. Om de integriteit en veiligheid van de informatie die we bewaren te beschermen, kunnen we u vragen om een ​​gedefinieerde toegangsprocedure te volgen, die stappen kan omvatten om uw identiteit te verifiëren. In bepaalde gevallen kunnen we u administratiekosten in rekening brengen om u toegang te geven tot de informatie waar u om heeft gevraagd, maar we zullen u hierover informeren voordat we verder gaan. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin we de gevraagde informatie niet kunnen verstrekken, zoals wanneer dit de privacy van anderen zou verstoren of zou resulteren in schending van de vertrouwelijkheid. In deze gevallen zullen we u laten weten waarom we niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

Zelfs als u geen toegang vraagt ​​tot en / of uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, wilt verbeteren als wij ervan overtuigd zijn dat, gelet op de redenen waarom wij uw persoonlijke gegevens bewaren, die persoonlijke gegevens onjuist, onvolledig, niet-conform zijn datum, irrelevant of misleidend, kunnen we redelijke stappen ondernemen om die informatie te corrigeren.

Links van derden

Af en toe, naar eigen inzicht, indien van toepassing, kunnen we producten of diensten van derden opnemen of aanbieden op onze website www.verstraetenboomverzorging.nl. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacy beleid. We zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en alle feedback over deze sites te verwelkomen.

Toestemming

Door onze site te gebruiken, persoonlijke gegevens te verstrekken en / of een van onze producten of diensten te gebruiken, stemt u ermee in dat:

 • u stemt in met dit privacybeleid, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt; en
 • als u ons persoonlijke gegevens hebt verstrekt met betrekking tot een andere persoon, kunt u:
 • hebben het recht om die informatie te verstrekken;
 • een kopie van dit privacybeleid, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, aan die persoon hebben verstrekt; en elke persoon heeft ingestemd met die voorwaarden.

Klachten

We proberen aan de hoogste normen te voldoen om uw privacy te beschermen. Als u zich echter zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beheren en denkt dat we inbreuk hebben gemaakt op toepasselijke privacywetgeving of andere relevante verplichtingen, neem dan contact op met ons Privacy Compliance-team via de onderstaande contactgegevens. We zullen uw klacht registreren en deze doorverwijzen naar onze interne afdeling voor klachtafhandeling voor nader onderzoek. We zullen de kwestie zo snel mogelijk behandelen en u op de hoogte houden van de voortgang van ons onderzoek.

Als we niet binnen een redelijke termijn op u hebben gereageerd of als u vindt dat uw klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij info@verstraetenboomverzorging.nl die we wel aan de GDPR-normen binden.

Wijzigingen in dit beleid

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit beleid, om rekening te houden met wijzigingen in onze standaardpraktijken en -procedures of waar nodig om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. De nieuwste versie van dit beleid is altijd beschikbaar op onze website.

Contact details

Als u meer informatie wilt over privacy aangelegenheden, neem dan contact op met ons via info@verstraetenboomverzorging.nl. Zie meer informatie op de website www.verstraetenboomverzorging.nl.